Cuma, Ekim 10, 2008

Bir Sâkiden İçtik Şarap

Bir sâkiden içtik şârap, Arştan yüce meyhânesi,
Ol sâkinin mestleriyiz, cânlar onun peymânesi
.

Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur
Bir şemdir burda yanan, güneş onun pervânesi
.

Aşk oduna yananların, Kûlli vücûdu nûr olur
Ol od bu od’a benzemez, hiç belirmez zebânesi

Ondaki mest olanların, "Enel hak"tır sözleri
Hallac Mansur gibidir en kemine divânesi.

Ol meclisin bekrileri, şol şâh-ı Edhem gibidir
Belh şehrinde yüzbin ola her guşede virânesi.

Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil
Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi...


Kaynak http://nartn.blogcu.com/

Hiç yorum yok: