Salı, Temmuz 22, 2008

Buda'nın Sözleri


Algının peşisıra gelir akıl halleri*Onlar için algı yücedir, algıdan çıkarlar ortayaKim ki kirli algı* ile konuşur ve hareket ederOnu acı takip ederTıpkı kağnının öküzü takip ettiği gibi
Algı ve akıl halleri: Algı ile bir nesnenin görülmesi, duyulması, koklanması, kısaca hissedilmesi kastedilmektedir. Bu algılama sonucu ortaya çıkan bağlanma, öfke, arzu, nefret vs. gibi duygular aklın halleridir.* Kirli algı: örneğin öfke akıl hali.
Algının peşisıra gelir akıl halleri Onlar için algı yücedir, algıdan çıkarlar ortayaKim ki sakin algı ile konuşur ve hareket ederOnu huzur takip ederAsla kaybolmayan bir gölge gibi

Bana hakaret etti! Bana vurdu!
Beni bozguna uğrattı! Benden çaldı!”
Kendilerini böylesi düşüncelerle kuşatanlar
Düşmanlıkları aşamaz


Bana hakaret etti! Bana vurdu!
Beni bozguna uğrattı! Benden çaldı!”
Kendilerini böylesi düşüncelerle kuşatmayanlar
Düşm
Düşmanlık düşmanlıkla aşılmaz
Düşmanlık ancak düşmanlık yapmayarak aşılır
Koşullar ne olursa olsun
Bu ezeli ve ebedi bir gerçektiranlıkları aşabilir


Her kim ki zevk peşinde koşar, gözü doymaz
Tembel, uyuşuk ve duyularının esiridir
Mara’nın* avucu içindedir o kişi
Rüzgarın savurduğu cılız bir ağaç misali

Mara: Sıradanı sıradışı, kötüyü iyiymiş gibi gösterip insanları yoldan çıkaran ölüm tanrısı.

Her kim ki zevk peşinde koşmaz
Yediğine dikkat eder, sadık, çalışkan
Ve duyularının hakimidir
Mara’nın hükmü yoktur o kişi üzerinde
Rüzgarın başedemediği sarp bir kaya misali


Kusurlarından* arınmadığı halde
Doğruluk ve iradeden yoksun
Sarı cüppeyi giyen kişi
O cüppeye layık değildir


Kusurlar: Akla zarar veren sağlıksız psikolojik özellikler. Bunların üç kaynağı vardır: 1. Açgözlülük, açlık ve bağlılık 2. Nefret, kötü niyet ve tiksinme 3. Cehalet, yanlış düşünme ve dikkatsizlik.
* Sarı cüppe: Budist rahipler tarafından giyilen giysi, dünyevi uğraşılardan el etek çekmişliği temsil eder. Farklı budist ekollerin farklı renk ve şekilde cüppeleri vardır.


Ancak kusurlarını dışlamıs,
Doğruluk ve irade sahibi
Erdemleri nice olan kişi
Sarı cüppeye layıktır


Temel olmayanı temel sayan
Ve temeli temel olmayan olarak görenler
Bozuk niyetleriyle
Temele erişemezler

Temeli temel
Ve yüzeyseli yüzeysel olarak bilenler
Dürüst niyetleriyle
Temele erişirler

Çatısı bakımsız bir evin içine
Yağmur nasıl girerse
Başıboş bırakılmış bir aklın içine
Tutku* da aynı şekilde işler

Tutku: Açgözlülük ve tüm diğer bedensel arzular. Daha önce bahsi geçen üç kusur kaynağının ilki.

Çatısı bakımlı bir evin içine
Yağmur nasıl girmezse
Özen gösterilmiş bir aklın içine
Tutku da aynı şekilde işlemez

Burada üzülür; öte tarafta üzülür
Kötülük yapan her iki tarafta da üzülür
Davranışlarındaki hatayı görüp
Azap çeker üzülür


Burada sevinir; öte tarafta sevinir
İyilik yapan her iki tarafta da sevinir
Davranışlarındaki saflığı görüp
Keyiflenir sevinir


Burada eziyet çeker; öte tarafta eziyet çeker
Kötülük yapan her iki tarafta da eziyet çeker
‘Kötülük yaptım’ diye düşünüp eziyet çeker, kederlenir
Ve çektiği eziyet büsbütün artar


Burada sevinir; öte tarafta sevinir
İyilik yapan her iki tarafta da sevinir
‘İyilik yaptim’ der neşelenir
Ve sevinci büsbütün artar


Eğer bir kimse, birçok metni ezberden okuyabildiği halde
Onların gösterdiği yolda yürümüyorsa
O kişi bu dini yolculuğun yolcusu değildir
Başkalarının koyunlarını sayan şaşkın bir çoban misali


Eğer bir kimse, çok az metni ezberden okuyabildiği halde
Dhamma'nın gösterdiği yolda yürüyorsa
Tutkuyu, kötü niyeti ve dikkatsizliği terk etmiş
Ne buraya ne öte tarafa sarılan
Bilgisi sağlam ve aklı özgürse
O kişi bu dini yolculuğun yolcusudur

Hiç yorum yok: