Salı, Ağustos 12, 2008

Seyyid Nesimi

(1369 – 1417) Bağdat'ın Nesim Kasabası'nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerlesen Türkmenlerdendir. Halep'te Hallac-ı Mansur'un düsüncelerinin iz sürücüsü oldugu için kafir sayılıp derisi yüzülerek öldürülmüstür. Nesimi, Hurufi'dir. Fazlullah Hurifi' nin görüşlerini benimsemistir. Varlık birliği görüşünü savunan, kişi ile tanrı arasında bir nitelik yükleyen inanç arasında bağlantı kurar. Tanrının yetkin ( Kâmil ) insanda görüldüğü tasavvufı görüşünü benimser.Başlıca eserleri Türkçe ve Farsça divanlardır.

Azeri asıllıTürkmenlerdendir. Katledilme sırasında rivayete göre derisi eline verilip giderken, Halep'in 12 kapısından aynı anda çıktığı görülmüştür. Yolda birisine “ Gerçek Kâbe'nin yolcusuyuz.” Elinde yüzülmüs derisini göstererek “ İkramımız budur ” dedigi beyti meşhurdur.

Hiç yorum yok: