Cumartesi, Ağustos 06, 2011

Kul Himmet

Şu benim sevdiğim Muhammed Ali

Kumru dost dost deyü öten Ali’dir

Sakınan çağıran mahrum mu kalır

Şu sefiller carına yeten Ali’dir

Ali’m tutdu Zülfikâr’ın sapını

Döndürdi kâfirin dine hepini

Mağribde attı kudret topunu

Maşrıkta uzatıp tutan Ali’dir

Muhammed mi’raca gidecek oldu

Ali Muhammed’i gönderi geldi

Doksan bin kelâmı o demde sordu

Soran Muhammed dinleyen Ali’dir

Âşıka dilden halife kılandan

Bülbül ayrılır mı gonca gülünden

Dad be dad çağırdı devin elinden

Kesikbaş carına yeten Ali’dir

Ecel kayıp nasib kayıp er kayıp

Ya Ali sırrına ermedim deyip

Hiç yorum yok: