Pazartesi, Şubat 27, 2012

Aşık Daimi

bugün bize pir geldi gülleri taze geldi önü sıra kanberi ali murtaza geldi ali benim şahımdır kıble kıbl gahımdır miraçtaki muhammed O benim padişahımdır padişahım yaradan okur ağdan karadanben pirden ayrılalıkaç yıl geçti aradan yüzyıl geçti aradan eyvallah şahım eyvallah ali sensin güzel şah illallah şahım illallah hak la ilaha illallah hak ilaha illallah aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah padişahım yaradan okur ağdan karadan ben pirden ayrılalıyüz yıl geçti aradan aramı uzattılar yarama tuz attılar fazlıdan bir kul geldi bedestanda sattılar satarlar bedestandases gelir gülistan tamuhammed'in hatemibül güzardır aslanda gelgüzarım aslanım sevdasını çekerim ben pirden ayrılalı gözyaşımı dökerim gözyaşımı dökerim dökerim gözyaşımı gör mevlanın işini keşiş kurban eylediyedi oğlunun başını keşiş kurban eyledine hoş bir an eyledi yeryüzünde melekler hepsi figan eyledi figan ederler melekler kabul olsun dilekler yezit bir dert eyledio dert beni del eyler eyvallah şahım eyvallah eyvallah şahım eyvallah hak la ilaha illallah eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah yezit bir dert eyledi imamlar vird eyledi şahım bir şehir yaptı kapusun dört eyledi dört eyledi kapusunlalu cevher yapusun yezidler şehit etti imamların hepisinla ilaha illallah illallah şah illallahla ilaha illallah eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah hasan'a ağu ezdiler hüseyne nice kıydılar zeynel ile bakır'ıbir zindana koydularzından değil cezadır cafer kazım rıza'dırriza'nın binbir ismiyollarını gözedirtaki naki ağladı gözyaşını çağlad ıasker ile mehdi'yi oniki'ye bağladı oniki'dir katarım türlü metah satarım yükümüz cevherdendir müşteriye satarım satarım müşteriye kervan kalka yürüye cebrail'i eş etti cennetteki hürüyehürüye eş eğledi hatırın hoş eyledi kuluna kanat verdi havada kuş eyledi kuş eyledi havada gezer düzde ovada melekler saf saf oldu el kaldırmış duadahatayım hal cağında hak gönül alçağında yüz bin kabe yapmasza bir gönül alçağında hak la ilaha illallah illallah şah illallahla ilaha illallaheyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

Hiç yorum yok: