Pazartesi, Şubat 06, 2012

Ben dervişim diyene
Bir ün edesim gelir
Tanıyuban şimdiden
Varup yetesim gelir

Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne
Evler yapasım gelir // bak sen şu işe. sıratın üstüne evler yapıyor. Artık nasıl geçiyorsa sıratı düşünün :)

Altında gayya vardır // gayya=chennemde korkunç bir kuyu
İçi nâr ile pürdür
Varıp ol gölgelikte
Biraz yatasım gelir

Ta'n eylemen hocalar // ta'n=hor görmeyin
Hatırınız hoş olsun
Varuban ol tamu'da // tamu=cehennem
Biraz yanasım gelir

Ben günahımca yanam
Rahmet suyunda yunam
İki kanat takınam
Biraz uçasım gelir

Andan Cennet'e varam
Hak'kı Cennet'te görem
Hûri ile gılmanı
Bir bir koçasım gelir

Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sıygaya çeker
Bir Molla Kasım gelir // vefatından sonra şiirlerini sorguya çekecek, Molla Kasım ı bilerek ona atfen yazıyor. Subhanallaaaah.
--

Hiç yorum yok: